camí de sant jaume

Consells

Credencial

Credencial

És el “carnet d’identitat” del pelegrí, sense ella no podràs obtenir mai la Compostel•la.
Molt important: no la perdis!! L’has d’anar segellant en els municipis per on es passa i servirà per acreditar el pas i poder accedir a albergs i esglésies del Camí.
A Catalunya es pot obtenir als bisbats, a les associacions d’amics del Camí i en algunes parròquies.


Equipament Senyalització Primers auxilis

Equipament

Al Camí es troba de tot el que el pelegrí pot necessitar així que a la motxilla cal portar el just i imprescindible...

Veure més

Senyalització

Tot el Camí està perfectament senyalitzat però cal estar atent a la senyalització...

Veure més

Primers auxilis

És molt possible i probable que surtin butllofes i cal portar els estris necessaris per poder-les curar correctament...

Veure més
Camí en bici

Camí en bici

La bicicleta mixta, un timbre i unes alforges són imprescindibles...

Veure més

Turisme 2.0

Twitter

-

Flickr

-

Facebook

-

You Tube